Pedagogik och undervisning

Pedagogisk inriktning

Redets personal bedriver det pedagogiska arbetet enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Förskolan utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Grunden för pedagogiken är lust att leka och lära, nyfikenhet och utforskande, alltid med barnet i centrum. Personalen arbetar med en bred pedagogisk inriktning som har sin utgångspunkt i barnens behov, deras erfarenhetsvärld och intresse. Målet med verksamheten är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sin egen takt, i en trygg och stimulerande miljö med positiv atmosfär.

Undervisning på Redet

På Redet delas barnen in i åldersgrupper vid undervisningstillfällen. Det gör vi för att höja kvaliteten i undervisningen; anpassa innehåll efter barnens behov, arbete i små barngrupper med hög personaltäthet och för att alla barn ska få komma till tals i en lugn miljö. Grupperna följer Friluftfrämjandets åldersindelning: Myror, Sniglar, Knoppar, Knyttar och Mulle.

Under ett läsår på förskolan arbetar vi med följande områden;

 • Språkprojekt
 • Rytmik och rörelse
 • Barnkonventionen: Värdegrundsarbete i projektform
 • Mini-REDE: Värdegrundsarbete i projektform
 • Skogsgrupper: Våra tre- och fyraåringar har under höst och vår undervisning i naturen en förmiddag i veckan. Under vårterminen går tvååringarna till skogen en förmiddag i veckan, tillsammans med några äldre barn. Under sitt sista år erbjuds femåringarna ett
  medlemskap i Friluftsfrämjandet och åker till Ursvik en dag i veckan för undervisning i
  skogen.
 • Årets tema: Varje läsår arbetar vi med ett tema som har utgångspunkt i barnens erfarenhetsvärld, intresse och nyfikenhet. Rymden, evolutionen och bajs är exempel på genomförda temaprojekt.
 • Brandövning för tre- till femåringar under höst och vår

Redet är lyckligt lottade med en av Sundbybergs största gårdar, vilket gör utevistelsen till en ren fröjd för leksugna barn! Vi går även till närliggande lekparker och besöker naturen som ligger runt husknuten. Under året går vi regelbundet på teater och gör utflykter till exempelvis museer. På höstterminen uppmärksammar vi FN-dagarna och under vårterminen anordnar vi Springvasaloppet (eftersom snö är en bristvara!) och deltar i Skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent. Femåringarnas besök på Överjärva Gård är ett uppskattat besök då barnen får spendera en dag med nyfödda lamm. Läsåret avslutas med en sommarfest med en festlig aktivitet för barnen, skönsång för föräldrar och tårtkalas.