Förälder på Redet

Som förälder på Redet är du medlem i föräldraföreningen och deltar aktivt i
verksamheten:

 • Du ingår i en arbetsgrupp eller deltar i styrelsearbetet.
 • Har beredskap för att rycka in som jour vissa dagar enligt ett på förhand bestämt schema. I första hand har förskolan fem stycken fasta vikarier, men om personal-situationen trots detta inte går att lösa någon dag kallas jouren in.
 • Helgstädar tre-fyra gånger per år (nya familjer får en fadderfamilj som hjälper
  till första gången).
 • Deltar i de arbetsdagar som utlyses två gånger per år exempelvis höst- och vårstädning.
 • Deltar i stormöten och föreningsstämmor där vi gemensamt fattar beslut om
  föreningens angelägenheter.
 • Ges möjlighet att vara med på utflykter och gemensamma fester.
 • Deltar i föräldramöten och har utvecklingssamtal med barnets ansvarspedagog.
 • Får en egen nyckel till förskolan och har möjlighet att nyttja lokalerna för till exempel kalas.

Som förälder på Redet har du god inblick i ditt barns vardag och din delaktighet i verksamheten bidrar till att skapa en trygg miljö där barn, föräldrar och personal känner varandra. Redet arbetar med ett digitalt verktyg som heter Tyra, som är utvecklat speciellt för förskoleverksamhet. I Tyra finns barnens scheman, portfolio och en kalender för viktiga datum. Här finns även en blogg där personal publicerar bilder från aktuell undervisning och utflykter. På så sätt får föräldrar inblick i den dagliga verksamheten på förskolan. Varje fredag skickas veckobrevet ut med kommande veckas schema och aktiviteter.

För att bli medlem betalar varje förälder en engångsavgift på 250 kronor, (dvs 500 kronor för två föräldrar). Förskoleavgiften följer maxtaxa och betalas direkt till Sundbybergs kommun. Är man skriven i annan kommun gäller andra regler för hur avgiften betalas. Vid föräldraledighet får syskon vara på förskolan 30 timmar per vecka.