Personal

På Redet är vi stolta över vår stabila personalgrupp, som består av behörig personal i form av erfarna förskollärare och barnskötare. Den goda kontinuiteten, med låg personalomsättning, gör att barnen och personalen känner varandra väl och därmed att barnen känner sig trygga med pedagogerna. Vår personal har ett engagemang som bidrar till att barn, kollegor och föräldrar trivs. Våra pedagoger får regelbunden kompetensutveckling och utrymme att påverka och utveckla verksamheten.

“Jag har arbetat i åtta år på Redet och jag känner en otrolig trygghet hos mina erfarna
kollegor samtidigt som jag får utrymme och stöd att utveckla mina tankar och idéer i det pedagogiska arbetet”.


“Jag har arbetat 20 år på Redet, här finns en otrolig gemenskap och familjär stämning som gör att man trivs och mår bra”.

Rektor är Susanne de Try. Rektor ansvarar för den dagliga verksamheten som hon driver tillsammans med pedagogerna, enligt Lpfö 18. Redet kännetecknas av en stabil personalgrupp som arbetar tätt ihop för att skapa en god miljö där omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet. Personalen är fördelad på två avdelningar men arbetar som ett arbetslag vilket gör att alla pedagoger känner alla barn och vice versa, vilket bidrar till en trygg miljö.