Barn på Redet

Det går cirka 35 barn på Redet, indelade på två avdelningar: Kråkan och Skatan. Båda avdelningarna är syskongrupper med barn från 1 till 5 år.

Vi ser stora vinster med syskongrupper. Barnen breddar sina vänskapskretsar då de hittar vänner i alla åldrar. De yngre barnen ser upp till de äldre barnen och får goda möjligheter att inspireras, observera och lära sig genom att imitera dem. De äldre barnen lär av de yngre genom att de blir lugnare, visar varandra mer hänsyn och tar hand om de yngre barnen.

Barnen lär sig ta hänsyn till varandra, oavsett ålder och det leder till färre konflikter. Ytterligare en fördel är att syskon kan vara på samma avdelning vilket skapar trygghet hos dem. Inskolningarna är individanpassade och genomförs tillsammans med en ansvarspedagog.

Barn som inte tidigare gått på förskola får en lite längre inskolning som varar ungefär sju dagar, och barn som redan gått på förskola har en femdagars inskolning. Vi anpassar längden och upplägget efter barnets behov med fokus på trygghet för både barn och föräldrar. Ansvarspedagogen blir den pedagog som senare håller i utvecklingssamtalen som hålls en gång per år med undantag för femåringarna som erbjuds två samtal under läsåret.