Om förskolan Redet

Välkommen till Redet!
Redet är en liten och hemtrevlig förskola i centrala Sundbyberg, nära Lötsjön och Golfängarna. På vår förskola går trettiofem barn indelade på två avdelningar med barngrupper i blandade åldrar. Våra lokaler har rum för all typ av lek, läsning, skapande och undervisning. Vi har en stor, härlig gård för utomhusaktiviteter. Vår verksamhet kännetecknas av nyfikna och initiativrika barn och en stabil personalgrupp som består av tre förskollärare och fyra barnskötare. Redet startade 1991 och drivs som ett föräldrakooperativ. Som förälder på Redet har du god inblick i ditt barns vardag och din delaktighet i verksamheten bidrar till att skapa en trygg miljö där barn, föräldrar och personal känner varandra.

Barnen på Redet deltar i kontinuerlig undervisning i åldersgrupper enligt Friluftsfrämjandets indelning: Myror, Sniglar, Knoppar, Knyttar och Mullebarn. Vi arbetar med rytmik, språkprojekt och skapande i olika former. Vi arbetar även med årliga temainriktade projekt, utifrån barnens intressen. Under höst och vår har barnen skogsgrupper en gång per vecka. De äldsta barnen erbjuds under sitt sista år på Redet ett medlemskap hos Friluftsfrämjandet och under vår och höst har de undervisning i Mulleskogen en dag per vecka. Under läsåret har vi även undervisning i projektform inom barnkonventionen, går på teaterbesök och lär känna närmiljön när vi leker i närliggande parker.

På Redet är vi stolta över vår stabila personalgrupp, som består av behörig personal i form av erfarna förskollärare och barnskötare. Rektor är Susanne de Try. Susanne har en bakgrund inom både skola och förskola. Inskolningen på Redet är individuell och sköts av den pedagog som sedan fungerar som barnets ansvarspedagog under förskoletiden.

På Redet står barnet i centrum. Målet för verksamheten är att ge varje barn förutsättningar för ett livslångt lärande i en trygg och stimulerande miljö där de kan växa och utvecklas i sin egen takt. Grunden för arbetet är allas lika värde, där respekt och hänsyn är ledord. Barnens lust att lära och intresse för olika kunskapsområden är vägledande för den pedagogiska planeringen. Välkommen till oss!